Aanleg bestrating en schutting

Deze tuin is in zijn geheel bijna 30cm opgehoogd middels zand. Door het hoogteverschil was een grondkering middels beschoeiingsplanken noodzakelijk om het wegzakken van het zand te voorkomen. Naast het geheel bestraten van de tuin, bestond er ook de wens om meer privé te creëren door middel van een schutting met poort.

Delen